martes, 11 de marzo de 2014

Pablo Zalba Bidegain: Stropy pre poplatky pri platbe kartou povedú k väčšej transparentnosti - See more at: http://www.euractiv.sk/platobne-sluzby/interview/pablo-zalba-bidegain--stropy-pre-poplatky-pri-platbe-kartou-povedu-k-vacsej-transparentnosti-022129#sthash.nE9pWqcL.dpuf


Pripravované zavedenie stropov pre mnohostranné výmenné poplatky povedie k väčšej transparentnosti pri platbách kreditnou alebo debetnou kartou, uviedol v rozhovore pre EurActiv europoslanec a spravodajca k nariadeniu o výmenných poplatkoch pri platbe kartou Pablo Zalba Bidegain (EĽS, Španielsko).

Váš návrh správy k nariadeniu o výmenných poplatkoch bol pôvodne tvrdší  oproti návrhu Európskej komisie. Ako vnímate výsledok nedávneho hlasovania vo Výbore Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti?

Myslím si, že ide o dobrý výsledok. Touto správou sme vyslali jasný odkaz občanom, že toto nariadenie povedie k zvýšeniu transparentnosti  pri platbách kreditnou alebo debetnou kartou.  Pevne verím, že vďaka tomu budú spotrebitelia pri platbe kreditnými alebo debetnými kartami platiť menej.

Pozadie

Poslanec EP Pablo Zalba Bidegain (EĽS, Španielsko) je spravodajcom k nariadeniu o mnohostranných výmenných poplatkoch (tzv. MIFs), ktoré sprevádza revidovanú smernicu o platobných službách.
Ide o dôležitý výsledok, ktorý prichádza v ten správny moment, keď sa občania cítia byť prehliadaní európskymi inštitúciami v čase pred európskymi voľbami.  Domnievam sa, že je tou správnou odpoveďou na ich obavy. Európa  funguje a pracuje v prospech spotrebiteľov a v prospech občanov.

Kritici (najmä z radov bánk a kartových spoločností) tvrdia, že prísne stanovenie stopu pre mnohostranné výmenné poplatky nie je podložené žiadnymi jasnými dátami či metodológiou. Čo si myslíte o tomto argumente?

Pravdou je, že v priebehu diskusie, ktorá predchádzala hlasovaniu, mnoho členov Výboru, vrátane mňa samotného,  žiadalo od Komisie ďalšiu správu a detailnú analýzu o skutočnom vplyve zavedenia stropov pre mnohostranné poplatky na platobný proces. Komisia prišla s novou správou, ktorá podľa môjho názoru priniesla vcelku dobré vysvetlenie a poskytuje dostatok údajov, ktoré reagujú na takéto obavy.

Sú nejaké ponaučenia z prípadu Španielska, kde stropy už implementovali a objavili sa tvrdenia, že zavedenie limitov prinieslo zvýšenie nákladov pre držiteľov kariet. Zohľadnili sa aj tieto skúsenosti? 

Myslím, že nie sú k dispozícii žiadne analýzy, ktoré by dokazovali priamu súvislosť medzi zavedením  stropov a  zvýšením nákladov za používanie kreditných kariet. Tým chcem povedať, že ak by to tak aj bolo – pričom podľa môjho názoru tomu tak nie je - prinajmenšom sme dosiahli jednu z priorít, ktorú sme v návrhu tejto správy sledovali a tou je zvýšenie transparentnosti. Spotrebitelia vedia, že za každú transakciu zaplatia 0,2 alebo 0,3 % z hodnoty transakcie v závislosti od toho či platia kreditnou alebo debetnou kartou. Takže aj v prípade, že by sa naplnil najhorší možný scenár, aspoň tým zvýšime transparentnosť.

Spotrebitelia sa tiež obávajú nového nariadenia kvôli obmedzeniu „pravidla rešpektovania všetkých kariet“. Čo od tohto kroku očakávate?   

Obchodníci musia platiť obrovské sumy peňazí za akceptáciu platby kreditnou kartou. Týka sa to hlavne kariet, ktoré sú mimo rozsahu. Návrh hovorí o tom, že obchodník má možnosť odmietnuť platbu kartami, ktoré sú pre neho príliš nákladné. Myslím, si, že to môže vytvárať neistotu. Avšak v konečnom dôsledku to môže byť pre obchodníkov aj stimul, aby akceptovali ostatné karty, pretože budú presne vedieť koľko za to zaplatia. Môžu sa prispôsobiť týmto nákladom a dokonca byť konkurencieschopnejší a ponúknuť nižšie ceny pre spotrebiteľov.

Aký je časový rámec návrhu? Špekuluje sa o tom, že sa ním bude zaoberať až nový Parlament, ktorý vzíde z májových volieb?

Podľa všetkého grécke Predsedníctvo nevníma túto revidovanú smernicu o platobných službách, sprevádzanú  nariadením o mnohostranných výmenných poplatkoch, ako prioritu. Z môjho pohľadu máme dostatok času na to, aby bola regulácia pripravená ešte pred koncom funkčného obdobia tohto Parlamentu. Avšak, samozrejme, to nezávisí len od Parlamentu, ale aj od Rady. A je práve na Rade, aby rozhodla, či bude schválená ešte v tomto funkčnom období, alebo až v tom nasledujúcom. Ja by som to rád dokončil ešte v rámci súčasného mandátu. Bol by to bol jasný signál pre občanov  v kontexte volieb. Potrebujeme im prezentovať výsledky a dobré závery, aby sme im ukázali, že Európa  funguje a pracuje správnym smerom.

No hay comentarios:

Publicar un comentario